За нас

Агенция за преводи и легализация "Билингва Транс"

Кои сме ние

Агенция за преводи и легализация „Билингва Транс“ предоставя професионални преводи с високо качество и легализация на документи – лични, фирмени, документи за обучение, сертификати, дипломи, превод на технически, юридически, медицински, финансови, икономически текстове, преводи свързани с туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, маркетинг и реклама, превод на уеб сайтове.

Предоставяме както писмени, така и устни преводи. Всяка писмена работа се издава на фирмена бланка с подпис и печат. Документите преминават през клиент – преводач – редактор – оформление – куриер – клиент. Устните преводи включват придружаване при преговори, превод на документи пред нотариус от заклет преводач.

Конфиденциалност на данните

  • Не разпространяваме информацията, която сте ни поверили.
  • Всички документи и лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни
  • Всички преводачи подписват декларация, удостоверяваща верността на превода и гарантирано неразгласяване на информацията от преведения текст.
trans-800x600.png

Свържете се с нас