Агенция за преводи и легализация "Билингва Транс"

„Билингва Транс“ предоставя професионални преводи с високо качество и легализация на документи

Билингва Транс

Конфиденциалност на данните

 • Не разпространяваме информацията, която сте ни поверили.
 • Всички документи и лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни
 • Всички преводачи подписват декларация, удостоверяваща верността на превода и гарантирано неразгласяване на информацията от преведения текст.

Общи Условия

 • ЗАЯВКА
 • ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ
 • ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА
 • КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ДОКУМЕНТИ

Най-често срещаните документи за легализация и стъпките, които трябва да се предприемат за тяхната легализация.

Фирмени документи

 • Удостоверение от търговският регистър
 • Удостоверение за актуално състояние на фирма/Регистрация по БУЛСТАТ

Общински документи

 • Удостоверение за раждане
 • Удостоверение за брак
 • Удостоверение за семейно положение за идентичност на имената

Образователни документи

 • Диплома за висше образование
 • Приложение към диплома за висше образование
 • Академична справка

Съдебни документи, документи издадени от нотариус

 • Съдебно решение (за развод,за регистрация за дружество)
 • Декларация от родител
 • Пълномощно

Присъединете се към нашия екип!

Кариера

Билингва Транс  е винаги готова да разшири своя екип с опитни професионалисти, които отговорят на изискванията в областта на преводите.
Ако имате желание да развивате преводаческите си умения моля, изпратете ни CV на български език на адрес:

 • violeta.v.tsvetkova@gmail.com
 • violeta.v.tsvetkova@gmail.com
 • Варна ул. "Кирил Шиваров" бл. 1, вх. В, ап. 6
 • +359 885 906 315 
 • Работно време:
  от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 часа