Общи условия

Агенция за преводи и легализация "Билингва Транс"

Клиентът, който желае да използва услугите на „БИЛИНГВА ТРАНС” е запознат и е приел общите условия за работа, изписани по-долу.

Заявката за превод се дава в писмен вид в по e-Мail или Viber 

„БИЛИНГВА ТРАНС” уведомява клиента  при завършване на поръчката  по  e-mail, а клиентът потвърждава писмено получаването на изпълнената поръчка.

Цената за писмен превод се изчислява по ценоразпис, на база една страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали. Броят страници от изходния материал не могат да бъдат основа за изчисляване на цената.

Предоставената от вас информация няма да се разпространява или споделя с трети лица. Всички предоставени на нас документи и лични данни се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни.