Документи

Преди да предоставите документите за превод и легализация, трябва да се уверите, че са поставени всички необходими подписи и печати от издаващите институции.
По-долу са представени най-често срещаните документи за легализация и стъпките, които трябва да се предприемат за тяхната легализация.

ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ

– Удостоверение от търговския регистър
– Удостоверение за актуално състояние на фирма/ Регистрация по БУЛСТАТ
– oригинал
– официален превод от заклет преводач на съответния език
– заверка в Агенция по вписванията
– легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски тношения” към МВнР
– АПОСТИЛ на МВнР

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

– ПОДПИС ДО СНИМКАТА В ОРИГИНАЛА, ксерокопие, заверено от нотариус
– Попълнено и нотариално заверено пълномощно за куриера на преводаческата агенция
– официален превод от заклет преводач на съответния език
– заверка в Министерство на образованието (5-6 работни дни);
– легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР

ЛЕГАЛИЗИРА СЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В КОМПЛЕКТ С ДИПЛОМАТА
– Ксерокопие, заверено от нотариус
– Попълнено и нотариално заверено пълномощно за куриера на преводаческата агенция
– официален превод от заклет преводач на съответния език
– заверка в Министерство на образованието (5-6 работни дни);
– легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР

– Оригинал с подпис на Декан и подпис на Ректор на съответния ВУЗ
– Да се посочи обяснение за какво да послужи и за коя страна
– Попълнено и нотариално заверено пълномощно за куриера на преводаческата агенция
– официален превод от заклет преводач на съответния език
– заверка в Министерство на образованието (около 1 седмица)
– легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

– дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
– официален превод от заклет преводач на съответния език
– легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР

– дубликат (заверен от съответната общинска служба и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
– официален превод от заклет преводач на съответния език
– легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР

– дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
– официален превод от заклет преводач на съответния език
– легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР

– дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
– официален превод от заклет преводач на съответния език
– легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР

СЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ, ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ НОТАРИУС

– Свидетелство за съдимост
– оригинал от съответния районен съд по месторождение (с печат и свеж подпис, име и фамилия от съдия, подпис, име и фамилия от секретар, както и с обяснение за какво да послужи – за чужбина)
– официален превод от заклет преводач на съответния език
– заверка в Министерство на правосъдието
– АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
– легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР

– оригинал от съответния районен съд по месторождение (с печат, подпис име и фамилия от съдия, подпис, име и фамилия от секретар)
– официален превод от заклет преводач на съответния език
– заверка в Министерство на правосъдието
– АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
– легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР

– оригинал или нотариално заверено копие на документа
– официален превод от заклет преводач на съответния език
– заверка в Министерство на правосъдието
– АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
– легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР

– оригинал или нотариално заверено копие на документа
– официален превод от заклет преводач на съответния език
– заверка в Министерство на правосъдието
– АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
– легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР

– препис от съда – оригинал или нотариално заверено копие
– печат, подпис име и фамилия от съдия и секретар
– официален превод от заклет преводач на съответния език
– заверка в Министерство на правосъдието
– АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
– легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР

– оригинал с всички прегледи с подпис и печат от съответните лекари
– официален превод от заклет преводач на съответния език
– заверка в Министерство на здравеопазването
– легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР
– АПОСТИЛ на МВнР

– оригинал
– официален превод от заклет преводач на съответния език
– заверка в Министерство на здравеопазването
– легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР
– АПОСТИЛ на МВнР

Свържете се с нас